Geschiedenis

De geschiedenis van Stichting Democratie en Media gaat terug tot 25 juli 1940. Op die dag publiceerde journalist Frans Goedhart een illegale nieuwsbrief om tegenwicht bieden aan de ‘nieuwsvoorziening’ van de Duitse bezetter. De gestencilde nieuwsbrief groeide in de eerste oorlogsjaren uit tot de grootste illegale verzetskrant van Nederland: ‘Het Parool – Vrij, onverveerd’. In 1944 werd Stichting Het Parool opgericht, om de krant na de oorlog voort te zetten. Er werd bewust gekozen voor een organisatie zonder winstoogmerk.

 

Na de bevrijding werd de stichting uitgever van Het Parool en daarmee verbonden bladen. Na een lange reeks van naamsveranderingen en fusies met andere kranten, ontstond in 1994 PCM, waar Het Parool op dat moment grootaandeelhouder van was.

 

Begin jaren ’00 kwam het voortbestaan van PCM in gevaar. Het is belangrijk dat het APAX debacle hier wel even genoemd wordt, we zijn daar namelijk gewoon schuldig aan en erkennen dat ook. Dat mag best in min of meerdere mate genoemd worden.

 

Een overname door het mediaconcern De Persgroep bracht in 2003 een einde aan die benarde situatie. Nee, in 2003 werd Het Parool verzelfstandigd. Toen kwam Apax, toen pas De Persgroep. Dit is hele belangrijke geschiedenis voor ons.

 

Kleine recap à Er was in begin jaren 00 behoefte om de financieringsmogelijkheden voor PCM te verruimen, zodat onder andere verder kon worden geïnvesteerd in nieuwe media. Dat werd uiteindelijk investeringsmaatschappij APAX, geen onomstreden keuze. Uiteindelijk trok APAX zich terug en liet PCM zeer verzwakt achter. SDM heeft de aandelen van APAX toen teruggekocht, en uiteindelijk (omdat er meer geld nodig was) verkocht aan De Persgroep. Hier heeft PCM naar onze mening een goed thuis gevonden.

 

 

Om de identiteit van de krant binnen De Persgroep te bewaken, werd Stichting Het Nieuwe Parool opgericht. Om naamsverwarring met deze nieuwe stichting te voorkomen, wijzigde Stichting Het Parool haar naam in Stichting Democratie en Media.

 

De drijfveren van Frans Goedhart

à niet alleen van Goedhart, van alle oprichters, eventueel ook bij naam te noemen:

S.J. Carmiggelt, F. Goedhart, mr. C.H. de Groot, mr. Dr. G.J. van Heuven. Drs. J. Meijer, W. Van Norden en mr. J.C.S. Warendorf

 

zijn nog steeds terug te vinden in de doelstellingen van Stichting Democratie en Media; door onafhankelijke berichtgeving totalitaire verschijnselen bestrijden en democratie bevorderen.

 

 

 

 

Tijdlijn

Gebaseerd op huidige tijdlijn, overleg met Justus hoeveel tekens.

 

25 juli 1940 – Eerste Nieuwsbrief van Pieter ’t Hoen (nom de plume van Frans Goedhart) verschijnt illegaal.

10 februari 1941 – De uitgebreide versie van de Nieuwsbrief verschijnt voor het eerst onder de naam Het Parool – Vrij en Onverveerd. De redactie bestaat nu uit vijf man.

11 augustus 1941 – Het Parool wordt niet meer gestencild, maar gedrukt. Het is daarmee de eerste gedrukte illegale krant van Nederland.

14 september 1944 – Ondertekening voorlopige stichtingsakte van Stichting Het Parool, met het doel om Het Parool na de bevrijding als dagblad voort te zetten.

25 september 1944 – In het bevrijde Maastricht verschijnt Het Parool als eerste vrije ex-illegale krant.

1960 – Oprichting N.V. Het Parool, waarin de bedrijfsvoering van de krant wordt ondergebracht. Stichting Het Parool wordt 100 procent aandeelhouder.

1968 – Door fusie met de Volkskrant ontstaat De Perscombinatie

1974 – Trouw wordt opgenomen in De Perscombinatie

1994 – Na overname van Meulenhoff & Co ontstaat PCM Uitgevers N.V.

1995 – Overname Nederlandse Dagblad Unie

1 januari 2003 – Het Parool wordt verzelfstandigd en overgenomen door De Persgroep uit België.

2003 Oprichting Stichting Het Nieuwe Parool. Stichting Het Parool wijzigt haar naam in Stichting Democratie en Media

2004 Investeringsmaatschappij Apax koopt 52,5 procent van de aandelen in PCM van Stichting Democratie en Media.

2007 Apax stapt uit PCM. Stichting Democratie en Media koopt de aandelen van deze investeringsmaatschappij terug.

juli 2009 – PCM wordt overgenomen door De Persgroep. Stichting Democratie en Media behoudt een minderheidsaandeel in PCM.

december 2009 – De naam van PCM Uitgevers wijzigt in De Persgroep Nederland.

december 2009 –  NRC Media wordt overgenomen door de combinatie van investeringsmaatschappij Egeria en televisiezender Het Gesprek.

december 2014 – NRC Media wordt verkocht aan MediaHuis, Stichting Democratie en Media en Vereniging Veronica