Impact Academy: “Een goed verhaal kan de wereld veranderen”

De Impact Academy is een initiatief dat beoogt de impact van Nederlandse documentaires te vergroten, door het vak van ‘impactproducent’ te professionaliseren. Hiervoor heeft de Impact Academy een leertraject ontwikkeld, waarin momenteel vijf filmteams hun eigen impactproductie leren ontwikkelen. Initiatiefnemer Bernadette Kuiper schreef voor onze website een blog waarin ze uitweidt over de plannen van de eerste editie van het leertraject.


“A great story, seen by the right people, can change the world.” – Jess Search, oprichter BritDoc Foundation

Documentairemakers zijn experts in het vertellen van goede verhalen. Zeker binnen Nederland hebben we daarin een sterke traditie ontwikkeld. Maar nog te vaak komt dat verhaal niet bij de juiste mensen terecht, waardoor de impact klein blijft. Vanuit een passie voor mooie verhalen en een frustratie over het doorgaans beperkte bereik ervan in Nederland, is de Impact Academy geboren.

Het idee

Documentaireproducent Hasse van Nunen en ik willen in samenwerking met de Nederlandse documentairesector impactproductie en het bijbehorende vak van impactproducent in Nederland ontwikkelen. Impactproductie is een methode waarmee je de impact van een documentaire kan vergroten. Het begint met duidelijk stellen wat je met je film wilt bereiken en bij wie. Vervolgens verzamel je het benodigde netwerk om de verschillende doelgroepen op de juiste manier te bereiken met de juiste boodschap. Je monitort de voortgang van de gestelde doelen om na afloop over de impact van het project te kunnen publiceren. Verantwoordelijk voor al dit moois is de impactproducent die wordt toegevoegd aan het filmteam.

Voor de duidelijkheid: impactproductie is niet nieuw. Verschillende makers en producenten doen al veel om hun documentaires bij het juiste publiek te krijgen. Maar door impactproductie als begrip te introduceren en daaraan het bijbehorende vak van impactproducent te koppelen, kunnen we de benodigde tijd en financiering ervoor vrijmaken en zo ook een professionele standaard voor impactproductie ontwikkelen.

Een inspirerend voorbeeld voor onze onderneming is de Britse BRITDOC Foundation. Zij hebben zichzelf als doel gesteld impactproductie internationaal op de kaart te zetten en een netwerk van internationale impactproducenten te ontwikkelen. Wij willen de Nederlandse tak hiervan zijn. Zij zullen met hun expertise en netwerk een hele waardevolle partner van de Impact Academy zijn.

Ons Doel
We stellen een programma samen waarmee we, in samenwerking met de documentairesector, een Nederlands model voor impactproductie ontwikkelen. Tijdens het programma ontwikkelen vijf impactproducenten en bijbehorende filmteams de expertise om eigen impactproducties op te zetten. We meten de impact van deze producties om een begin te maken met het registreren en rapporteren over wat we als Nederlandse documentairesector betekenen voor de samenleving. Tijdens het IDFA 2016 zullen we onze bevindingen presenteren: waar staan we nu, wat gaat goed, waar liggen er nog kansen?

Het programma

De Impact Academy begon tijdens het IDFA 2015 met een crash course impactproductie. Doordat succesvolle buitenlandse impactproducenten voor het festival in Amsterdam waren, konden zij hun expertise met ons delen. Het doel was om een eerste indruk te krijgen van wat impactproductie kan betekenen voor een filmproject. Het was een uitnodiging voor alle aanwezigen om vooral groot te denken. Ook werd direct duidelijk dat impactproductie veel werk is, veel tijd vraagt, en specifieke expertise vereist. De Impact Academy bleek duidelijk geen overbodige luxe te zijn.

Gedurende 2016 gaan de vijf geselecteerde filmteams bij van Impact Academy aan de slag met het opzetten van hun eigen impactproductieplan aan de hand van het Werkboek Impact Productie. Het werkboek is een eerste conceptversie van het Nederlands model voor impactproductie. Samengesteld op basis van buitenlandse expertise, biedt het handvatten voor strategiebepaling, impactmeting, financiering, distributie, samenwerking binnen een team, het opzetten van politieke lobby, etc. De deelnemende projecten gaan het komende jaar met het werkboek aan de slag om de handvatten uit te testen: wat werkt, wat niet, welke expertise (van de teams) moeten we toevoegen en wat moeten we nog met elkaar ontwikkelen?

Om de voortgang van de impactproductie te bespreken, ervaringen uit te wisselen en expertise te delen, komen we vanaf januari 2016 maandelijks één dag bij elkaar met de filmteams. Zo bouwen we het komende jaar met elkaar aan het Nederlands model voor impactproductie.

Terugkoppeling aan de sector

Naast deze maandelijkse bijeenkomsten, staan er een aantal terugkoppelingsmomenten gepland met de belangrijkste partijen binnen de documentairesector: fondsen, omroepen, de Nederlandse Publieke Omroep, distributeurs, en belangenverenigingen als Documentaire Producenten Nederland en de Dutch Directors Guild. We delen in deze overleggen de bevindingen van de deelnemers van de Impact Academy: waar lopen we tegenaan bij het opzetten van impactproducties? Welke (media)wet- en regelgeving staat impactproductie in de weg? Door hier oplossingen voor te vinden, leveren we ook een bijdrage aan het vinden van de juiste infrastructuur voor impactproductie in Nederland.

Dit is ons programma voor het huidige jaar. Het is in alle opzichten een pilotjaar dat we gaandeweg goed zullen monitoren en evalueren om tot een goed plan voor vervolg te komen.

Voor meer informatie, kunt u terecht op de website van Impact Academy.