Hoe werkt het? (gesloten)

DEZE OPROEP IS GESLOTEN. De volgende oproep opent 14 april t/m 14 mei 2017.


Een aanvraag tot financiële steun dien je in per e-mail via info@stdem.org. Binnen een week na indienen ontvang je een ontvangstbevestiging. De deadline voor aanvragen is zondag 12 februari 2017. De beoordeling van deze oproep tot aanvragen vindt plaats in twee rondes.

Eerste ronde (uitslag: maandag 6 maart 2017)
In de eerste ronde worden alle aanvragen beoordeeld op:

(1) de aansluiting bij de doelstellingen, pijlers, prioriteiten en kernwaarden van Stichting Democratie en Media;

(2) de meerwaarde ten opzichte van andere – al dan niet door Stichting Democratie en Media gefinancierde – initiatieven binnen hetzelfde prioriteitsgebied en/of thematiek.

Aanvragers ontvangen uiterlijk op maandag 6 maart 2017 per e-mail uitslag over de beoordeling van de aanvraag in de eerste ronde. Gezien het grote aantal aanvragen dat Stichting Democratie en Media ontvangt, worden alle beslissingen uitsluitend per standaardbericht gecommuniceerd.

Tweede ronde (uitslag: donderdag 13 april 2017)
In de tweede ronde kunnen aanvragers worden uitgenodigd voor een gesprek. Tevens kunnen externe experts en referenten worden geraadpleegd om te adviseren over de betreffende voorstellen. Het bureau van Stichting Democratie en Media zal op basis van alle input (de aanvraag, eventueel het gesprek met de aanvrager en de feedback van geraadpleegde experts en referenten) een definitieve beslissing nemen. Aanvragers ontvangen uiterlijk op donderdag 13 april 2017 uitslag over de beoordeling van de aanvraag in de tweede ronde. Aanvragers dienen er dan ook rekening mee te houden dat een project pas na 13 april 2017 van start zou kunnen gaan. Gezien het grote aantal aanvragen dat Stichting Democratie en Media ontvangt, worden alle beslissingen uitsluitend per standaardbericht gecommuniceerd.


Verzoek tot heroverweging

Stichting Democratie en Media is een financieel onafhankelijke instelling die bij toekenning van financiële steun haar eigen afwegingen maakt. Aanvragers die menen dat een afwijzend besluit op basis van aantoonbaar onjuiste informatie is genomen, kunnen dat schriftelijk (digitaal) kenbaar maken aan de directeur van Stichting Democratie en Media. Zij ontvangen binnen zes weken antwoord.

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedInShare on Google+Email this to someone