Pijlers en prioriteiten (gesloten)

Deze oproep is momenteel gesloten! Let op dat de informatie op deze pagina bij de volgende oproep verouderd kan zijn. De eerstvolgende Reguliere oproep opent begin september 2017.


Wij zoeken organisaties, projecten en andersoortige initiatieven die passen bij onze missie om te investeren in onafhankelijke, kritische media en een sterke, integere democratische rechtstaat.

Deze missie is diepgeworteld in onze ontstaansgeschiedenis. Al meer dan zeventig jaar heeft Stichting Democratie en Media het doel om totalitaire verschijnselen in het maatschappelijke en politieke leven te bestrijden, te ijveren voor een daadkrachtige democratie en voor pluriforme, opiniërende media.

Kortweg zijn er twee doelstellingen, uitgewerkt in vijf pijlers. Valt jouw initiatief binnen een van deze pijlers, dan kom je mogelijk in aanmerking voor financiële steun.

 

Doelstelling 1: Stimuleren van onafhankelijke, kritische media

Pijler: Waarheidsvinding

 • Prioriteit: Onderzoeksjournalistieke initiatieven met relevantie voor het publieke belang, bij voorkeur gericht op het afwenden of wegnemen van bedreigingen van onze fundamentele rechten

Pijler: Media-innovatie

 • Prioriteit: Ontwikkeling van innovatieve bedrijfs- en distributiemodellen.
 • Prioriteit: Onderzoeken van en/of antwoord vinden op nieuwe machtsdynamieken in het medialandschap.
 • Prioriteit: Innovatieve journalistieke vormen die een publiek aan zich weten te binden voor verhalen die inhoudelijk aansluiten bij Stichting Democratie en Media.

 

Doelstelling 2: Waarborgen en hooghouden van een sterke, integere democratische rechtsstaat

Pijler: Fundamentele rechten en vrijheden

 • Prioriteit: initiatieven gericht op de vrijheid van meningsuiting
 • Prioriteit: initiatieven gericht op het verbod op discriminatie en racisme
 • Prioriteit: initiatieven gericht op respect voor (digitale) privacy en burgerrechten.

Pijler: Daadkrachtige democratie

 • Prioriteit: opnieuw vormgeven aan een inclusieve democratische praktijk op een manier die past bij deze digitale tijd van geïnformeerde burgers met diverse achtergronden
 • Prioriteit: bijdragen aan het vergroten van toerekenbaarheid van overheden, bedrijven en maatschappelijke instanties

Pijler: Ge- en herdenken (altijd met een directe en inhoudelijke link naar het heden)

Prioriteit hebben initiatieven die stil staan bij:

 • de geschiedenis van verzetskrant Het Parool
 • gebeurtenissen tijdens de Tweede Wereldoorlog
 • de geschiedenis van de Nederlandse slavernij en het koloniale verleden van Nederland
 • verzet tegen een totalitair bewind in algemene zin

 

Om alle informatie bij elkaar te hebben, klik hier voor een compleet document.

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedInShare on Google+Email this to someone