Tijdslijn (gesloten)

Deze oproep is momenteel gesloten! Let op dat de informatie op deze pagina bij de volgende oproep verouderd kan zijn. De eerstvolgende Reguliere oproep opent begin september 2017.


 

Een aanvraag tot financiële steun dien je in via ons webformulier (voor informatie over de benodigde documenten, klik hier). De deadline voor aanvragen is zondag 14 mei 2017. Je ontvangt de maandag nadat de oproep is gesloten een ontvangstbevestiging van je aanvraag. De beoordeling van deze oproep tot aanvragen vindt plaats in twee rondes.


Eerste ronde (uitslag: maandag 5 juni 2017)
In de eerste ronde worden alle aanvragen beoordeeld op:

(1) de aansluiting bij de doelstellingen, pijlers, prioriteiten en kernwaarden van Stichting Democratie en Media;

(2) de meerwaarde ten opzichte van andere – al dan niet door Stichting Democratie en Media gefinancierde – initiatieven binnen hetzelfde prioriteitsgebied en/of thematiek.

Aanvragers ontvangen uiterlijk op maandag 5 juni 2017 per e-mail uitslag over de beoordeling van de aanvraag in de eerste ronde. Gezien het grote aantal aanvragen dat Stichting Democratie en Media ontvangt, worden alle beslissingen uitsluitend per standaardbericht gecommuniceerd.


Tweede ronde (uitslag: vrijdag 14 juli 2017)
In de tweede ronde kunnen aanvragers worden uitgenodigd voor een gesprek. Tevens kunnen externe experts en referenten worden geraadpleegd om te adviseren over de betreffende voorstellen. Het bureau van Stichting Democratie en Media zal op basis van alle input (de aanvraag, eventueel het gesprek met de aanvrager en de feedback van geraadpleegde experts en referenten) een definitieve beslissing nemen. Aanvragers ontvangen uiterlijk op vrijdag 14 juli 2017 uitslag over de beoordeling van de aanvraag in de tweede ronde. Aanvragers dienen er dan ook rekening mee te houden dat een project pas na 14 juli 2017 van start zou kunnen gaan. Gezien het grote aantal aanvragen dat Stichting Democratie en Media ontvangt, worden alle beslissingen uitsluitend per standaardbericht gecommuniceerd.


Verzoek tot heroverweging

Stichting Democratie en Media is een financieel onafhankelijke instelling die bij toekenning van financiële steun haar eigen afwegingen maakt. Aanvragers die menen dat een afwijzend besluit op basis van aantoonbaar onjuiste informatie is genomen, kunnen dat schriftelijk (digitaal) kenbaar maken aan de directeur van Stichting Democratie en Media. Zij ontvangen binnen zes weken antwoord.

 

Om alle informatie bij elkaar te hebben, klik hier voor een compleet document.

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedInShare on Google+Email this to someone