Hier vind je het jaarverslag 2016

Het jaarverslag van 2016 is gepubliceerd en kan gelezen worden. Hierin wordt teruggeblikt op een intensief, dynamisch en productief jaar. We financierden meer dan 100 kleine en grotere initiatieven en vervulden onze rol als idealistische, betrokken aandeelhouder van verschillende mediabedrijven.

De waarde van SDM zit in de duurzame investering in personen en organisaties die zich met oneindig veel energie, doorzettingsvermogen en soms ook moet inzetten voor onafhankelijke, kritische journalistiek en een inclusieve, democratische rechtsstaat. In dit jaarverslag vindt u daarom een aantal voorbeelden van het werk van de vele mensen die dat in 2016 deden. Naast een document om te informeren, inspireren en activeren, is dit verslag daarmee ook – en vooral – een ode aan hen.

Daarnaast omvat het jaarverslag ook meer algemene informatie over het bestuur, kantoor en de werkwijze van SDM en de financiële resultaten van 2016. Hopelijk lees je het met veel interesse.

Lees het jaarverslag hier!

N.B.: In de gedrukte versie van het jaarverslag 2016 is per abuis onderaan pagina 56 het balanstotaal, in plaats van het nettoresultaat, opgenomen. In de digitale versie, beschikbaar op deze website, is dit gecorrigeerd.