Patrice Schneider: ‘87% van de wereldbevolking leeft in een land zonder vrije pers.’


2016

Het Media Development Investment Fund (MDIF) investeert wereldwijd in onafhankelijke media die het nieuws, de informatie en het debat bieden die nodig zijn om vrije, bloeiende samenlevingen op te bouwen.

Chief Strategy Officer Patrice Schneider legt uit: ‘De problemen die er 1944 in Nederland waren met betrekking tot de onafhankelijkheid van de media, zijn er nu nog steeds in landen zoals Zimbabwe en Guatemala. Het MDIF investeert in nieuwsverstrekkers in deze landen waar de toegang tot vrije en onafhankelijke media bedreigd wordt. Tijdige, juiste en relevante informatie is van essentieel belang voor vrije samenlevingen. Het stelt mensen in staat om in grotere mate deel te nemen aan het openbare leven, het roept machthebbers ter verantwoording en het beschermt de rechten van het individu.’

Al meer dan 10 jaar werken het MDIF en SDM nauw samen. Enerzijds stelt de steun die het MDIF krijgt van SDM hen in staat wereldwijd te investeren in onafhankelijke media. Anderzijds speelt het MDIF een actieve rol in landen waar SDM zelf niet aanwezig kan zijn.

Het MDIF investeert in onafhankelijke media door het verstrekken van leningen, investeringen, technische subsidies en aandelen. Het MDIF streeft ernaar langetermijnrelaties met haar cliënten op te bouwen door hen te voorzien van advies en assistentie bij het ontwerpen van businessmodellen, het plannen en uitvoeren van ondernemingsplannen, mediamanagement en technische ondersteuning.

Het vergroten van het bereik van de cliënten is een centrale pijler binnen zowel de financiële als de missiegerelateerde doelstellingen van het MDIF. Schneider: ‘Voor wat betreft onze missie betekent een groter bereik dat meer mensen toegang hebben tot onafhankelijk nieuws. Financieel gezien is publieksgroei essentieel voor de levensvatbaarheid van onze cliënten. Een groter publiek leidt rechtstreeks tot hogere reclameopbrengsten en grotere afzetmogelijkheden.’

Zij die vrije meningsuiting belemmeren, zien ook het belang van bereik en maken gebruik van diverse strategieën om het publiek van de onafhankelijke media te doen slinken. ‘Zo is het voorgekomen dat apparatuur van cliënten van het MDIF werd ingenomen, dat hun websites geblokkeerd werden en dat hun redactionele integriteit belasterd werd door vijandige overheden.’

Een journalist uit een Afrikaans land legt uit waarom de steun van het MDIF zo belangrijk is: ‘Door onze verslaggeving werden lokale bedrijven die bij ons adverteerden bedreigd door milities. Veel van hen gaven toe aan de druk en adverteren nu niet meer bij ons. Doordat wij financiële hulp krijgen van het MDIF, kunnen wij toch doorgaan met ons werk.’

Vorig jaar werden meer dan 60,9 miljoen men- sen van nieuws voorzien door een cliënt van het MDIF, waarvan 23,1 miljoen door middel van digitale media en 37,8 miljoen door middel van traditionele media. Elke dollar die door het MDIF geïnvesteerd werd, leverde $1.46 op aan verkopen door de cliënt. 78% van de cliënten van het MDIF legde corruptieschandalen in het eigen land bloot en 89% riep regeringen ter verantwoording over hun beleidsbeloften.

INFORMEREN:
‘Iedereen moet weten dat meer dan 6,5 mil- jard mensen – 87% van de wereldbevolking – leven in landen zonder vrije pers.’

INSPIREREN:
‘De moed van de mensen die wij steunen heeft mij enorm geïnspireerd. Iedereen heeft het tegenwoordig over fake news. In de landen waar het MDIF actief is, hebben de mensen al decennialang te maken met fake news. Het is nu onze beurt om met fake news om te gaan, maar zij doen dit al vele jaren.’

ACTIVEREN:
‘Er zijn twee dingen die je kunt doen: ga ten eerste in toenemende mate kritisch om met de informatie die je leest; heb altijd een kritische blik. Ten tweede zou je zelf kunnen investeren in het MDIF.’