Hier vind je het jaarverslag van 2017

Het jaarverslag van 2017 staat online! Hierin wordt teruggeblikt op wederom een bewogen en productief jaar.

In dit jaarverslag kan je lezen over de projecten en werkzaamheden van de tientallen journalisten, activisten, juristen, campagnevoerders, mensenrechtenorganisaties, theatermakers, schrijvers, wetenschappers, uitgevers en vernieuwers die wij in 2017 steunden. Mensen die een rechtvaardige, inclusieve en goed geïnformeerde samenleving voorstaan en daarbij een stevig plan presenteren om hun missie te verwezenlijken. Wij zijn trots dat we iets hebben kunnen bijdragen aan de realisering van al die goede plannen en ideeën. Uiteraard kan je ook algemene informatie vinden over het bestuur, toezicht en de werkwijze van SDM en over de financiële resultaten van het jaar 2017.

SDM financierde in 2017 in totaal meer dan 100 kleine en grotere initiatieven. Daarnaast vervulden we onze rol als idealistische, betrokken aandeelhouder van verschillende mediabedrijven. Het werk en de inzet van de mensen met wie wij werken inspireert ons dagelijks. Met dit jaarverslag, hopen we je iets van dat gevoel mee te kunnen geven.

Lees het jaarverslag hier!