SDM draagt deel aandelen over aan De Persgroep

7 juni 2019

Stichting Democratie en Media (SDM) heeft in overleg met De Persgroep Nederland haar financiële belang in het Nederlandse mediabedrijf verminderd tot 29,34 procent. Net als bij een soortgelijke transactie in 2015 zijn de aandelen door De Persgroep ingekocht. SDM heeft de vrijkomende middelen à 33,1 miljoen euro duurzaam herbelegd, zodat het rendement ten goede kan komen aan de doelstellingen van de stichting.


Toelichting: drie soorten aandelen
De inkoop is conform de afspraken uit 2009, toen De Persgroep België de Nederlandse krantenuitgever PCM overnam. In het verleden zijn vier soorten aandelen gecreëerd:

  • Gewone aandelen: deze worden allen gehouden door De Persgroep Publishing NV.
  • Preferente aandelen A: tot de recente transactie had SDM hiermee 29,9 procent van De Persgroep Nederland in handen. Na de transactie gaat dit nog om 17,58 procent in aandelen A. SDM kan deze aandelen of een deel ervan op gezette tijden aanbieden voor inkoop, waarbij De Persgroep ze verwerft tegen de historische kostprijs. De eerstvolgende gelegenheid hiertoe breekt aan in 2023. Andersom kan De Persgroep op elk moment beslissen deze preferente aandelen A in te kopen.
  • Preferente aandelen B: deze beslaan 11,76 procent van De Persgroep Nederland en blijven in bezit van SDM.
  • Prioriteitsaandeel: dit waarborgt zeggenschap van SDM over beslissingen die de identiteit van bepaalde krantentitels raken.

Motivering: zeggenschap behouden
Directeur Nienke Venema van SDM licht de motivatie voor de transactie toe: “SDM is bovenal aandeelhouder van De Persgroep Nederland vanwege haar historische verbondenheid met de titels en niet vanwege het financiële rendement. Het gaat bijzonder goed met De Persgroep Nederland, wat bewonderenswaardig is gezien de financiële uitdagingen waar mediabedrijven momenteel voor staan. Gezien de huidige afspraken doet deze inkoop niet af aan de mate van zeggenschap. Wel zal SDM als prioriteitsaandeelhouder altijd een rol blijven spelen bij het bewaken van de onafhankelijkheid en de continuïteit van de titels.”

Kosten en rendement
Op basis van de eerdere afspraken hoefde De Persgroep Nederland aan SDM tot 2019 geen dividend uit te keren. Dit had tot doel kapitaal in de onderneming te laten om gemakkelijker investeringen te kunnen doen in de kranten waarmee SDM is verbonden. De komende jaren geldt voor de preferente aandelen A die SDM in De Persgroep Nederland heeft een vast dividend. De Persgroep Nederland heeft de recente inkoop van de SDM-aandelen bekostigd met een daartoe opgebouwde reserve.

Historie
Bij de vergelijkbare transactie in 2015 is voor €20 miljoen preferente aandelen A van SDM verkocht aan De Persgroep. Ook toen zijn de vrijgekomen gelden door SDM herbelegd om ten goede te komen aan de doelstellingen van de stichting.

Achtergrond
Stichting Democratie en Media (SDM) werd in 1944 opgericht door de oprichters van verzetskrant Het Parool. De stichting heeft onder andere als doel kwaliteitsjournalistiek te stimuleren ter bevordering van de democratische rechtsstaat. SDM investeert in een waaier van journalistieke activiteiten en mediabedrijven, waaronder De Persgroep Nederland en De Correspondent.

Contact
Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met directeur-bestuurder Nienke Venema via (020) 530 03 00 of per e-mail: info@stdem.org