Vacature – Lid Raad van Toezicht (3) – GESLOTEN

DEZE VACATURE IS GESLOTEN. SOLLICITEREN IS NIET MEER MOGELIJK.


Gelet op het aanstaande aftreden van drie leden is Stichting Democratie en Media op zoek naar een drietal kandidaten, waarvan één ervaren voorzitter, minimaal één lid met hoogwaardige expertise op het gebied van financiën en één lid met kennis van mensenrechten, vrijheid van meningsuiting, journalistiek en democratie. De Raad nodigt kandidaten met een (cultureel) diverse achtergrond met nadruk uit om te reageren. De benoeming is voor drie jaar met de mogelijkheid van benoeming voor een tweede periode van drie jaar. Lees hier meer over de huidige samenstelling.

Posities

  • Voorzitter Raad van Toezicht
  • Lid Raad van Toezicht met als portefeuille financiën
  • Lid Raad van Toezicht

Locatie: Amsterdam

Tijdsbeslag
Gemiddeld bijna een halve dag per week. Vergadering 5 tot 6 keer per jaar.

Vergoeding
Leden van de Raad van Toezicht ontvangen een sectorconforme vergoeding.

Lees dit document voor alle informatie m.b.t. deze procedure, waaronder profielomschrijvingen, een organisatieprofiel en contactgegevens van DE VROEDT EN THIERRY die onze organisatie bijstaat in de recruitment.