Hier vind je het jaarverslag van 2019

Het jaar 2019 lijkt in vele opzichten alweer erg ver weg. Maar ondanks de vertraging presenteren we met trots het jaarverslag 2019, waarmee we wederom terugkijken op een prachtig jaar. Ook in 2019 hebben we weer vele inspirerende en moedige mensen kunnen steunen, die zich allemaal op eigen wijze inzetten voor een daadkrachtige democratie, een inclusief en geïnformeerd publiek debat en de bescherming van burgerrechten in onze samenleving.

Verschillende van deze mensen kan je terugvinden in interviews en columns in het jaarverslag, en daarnaast bij de projecten die we hebben uitgelicht. Ook wordt er aandacht besteed aan de wijze waarop SDM haar vermogen belegt en welke ethische keuzes daaraan ten grondslag liggen. Tot slot kan je zoals gebruikelijk de financiële resultaten en meer algemene informatie over het bestuur, kantoor en de werkwijze van SDM terugvinden. De prachtige illustraties komen dit jaar van Rhaida el Touny, vormgegeven door Veronique Gielissen.

Lees het jaarverslag hier!


Correctie: Per abuis staat er in het jaarverslag bij het interview met Nienke Venema en Judith Brandsma dat Stichting Democratie en Media in 2019 geen aandelen in Apple had. SDM had bij vermogensbeheerder ABN Amro MeesPierson geen aandelen Apple, maar bij IBS Capital Allies nog wel.