Interview met Ernestine Comvalius – Nieuwe toezichthouder

Ernestine Comvalius is onlangs toegetreden tot de Raad van Toezicht. Ze heeft een lange staat van dienst in de kunst- en cultuursector. En als activist. Hoe kijkt ze naar de huidige ontwikkelingen in politiek en media, en wat verwacht zij van haar toezichtrol bij SDM?


Met een achtergrond in de kunst- en theaterwereld lijkt de combinatie media en democratie niet voor de hand liggend. Waarom heb je ‘ja’ gezegd?

“Ik ga de kunstsector per januari 2021 deels verlaten, al blijf ik bestuurlijk nog wel betrokken. Dus de vraag voor deze rol kwam op het juiste moment. Ik ben namelijk al een tijdje bezig met de vraag in welke vraagstukken ik mijn tanden wil zetten na mijn pensionering. En tot nu toe kom ik steeds uit op de media en de politiek, want daar is nog veel mis.”

Wat baart je zoal zorgen in de media en politiek?

“De journalistiek geeft, onder het mom van democratisering, te veel ruimte en aandacht aan groepen en individuen die de democratie ondermijnen. Maar lukraak verwarde mensen een podium bieden is geen democratisering, het is eerder ondermijning van de autoriteit van de journalistiek en van de politiek. Want wat levert een gesprek op met extremistische negativisten? Dan heb ik het niet over de radicale roep om gelijkwaardigheid en menselijkheid. Als je dat extreem vindt, wat zou jij dan bestempelen als onze gemeenschappelijke normen? Het is verontrustend dat antiracisme niet langer het uitgangspunt is in media en politiek.”

Is het dat ooit geweest?

“Ik herinner me nog levendig de jaren ’70 en ’80 van de vorige eeuw waarin ik deel was van de antiracismestrijd en -campagnes waar onder andere de antidiscriminatiebureaus uit zijn ontstaan. Toen werd bijvoorbeeld de politieke partij Centrum Democraten en haar leider Hans Janmaat terecht belachelijk gemaakt, zowel in de media als in de politiek. Nu voltrekt zich een verschuiving waarin die ideeën juist de norm zijn geworden. Daarom is het nu tijd voor fundamentele verandering, zodat antiracisme als uitgangspunt wordt verankerd.”

Verwacht je als toezichthouder bij SDM antiracisme te gaan verankeren als uitgangspunt?

“Meer dan ooit is de Stichting hard nodig. Om bijvoorbeeld kritische initiatieven te steunen op het gebied van sociale rechtvaardigheid. En om ons opnieuw een spiegel van het verleden voor te houden. SDM is ontstaan opdat we lessen trekken uit een gruwelijk oorlogsverleden. Maar wat tegenwoordig gebeurt is dat het taalgebruik van die oorlog steeds meer in zwang raakt. De lessen van vroeger vervagen. Alleen al daarom is de SDM relevant, en mijn bijdrage daarin valt nog te bezien.”

Ernestine Comvalius woont in Amsterdam. Ze is getrouwd, heeft twee dochters en drie kleinkinderen en houdt van poëzie, creatief schrijven en wandelen in de natuur.