Interview met Yvonne Zonderop – Nieuwe voorzitter Raad van Toezicht

Yvonne Zonderop neemt eind dit jaar de voorzittershamer over van Alex Brenninkmeijer. Ze heeft een lange staat van dienst als journalist en is daarnaast een door de wol geverfde bestuurder en toezichthouder. ‘Voor sommige waarden moet je nu eenmaal gaan staan.’


Waarom heb je ‘ja’ gezegd?

“Ik vond het een eer dat de headhunter mij polste. Alleen al vanwege haar ontstaansgeschiedenis brengt SDM een belangrijke opdracht mee. Ze oefent bovendien onafhankelijk en zelfstandig haar taken uit. Juist op het snijvlak van democratie en media spelen nu belangrijke vragen, waar ik graag over meedenk.”

Waar denk je aan als je kijkt naar de rol van media en democratie in Nederland?

“Werk aan de winkel. We zijn een rijk bedeeld land. Maar de recepten waar wij ons de afgelopen decennia van bedienden, roepen veel vragen op. Deze tijd vraagt om echt nieuwe ideeën aangaande representatie, diversiteit, betrokkenheid en democratie. Die ideeën mogen van mij best uitdagen en schuren, dat moet zelfs.”

Hoezo? Is er niet al genoeg polarisatie in de samenleving?

“Voor sommige waarden moet je nu eenmaal gaan staan. Ik was vaak de eerste vrouwelijke zus, of zo. Ik weet hoe moeilijk het is en hoe alleen je je kunt voelen. Daarom sympathiseer ik met mensen die strijden voor gelijkwaardigheid. Tegelijk vind ik dat je moet waken voor doorslaan of radicalisering. Je moet nog wel door een deur kunnen met elkaar, anders ben je niet effectief.”

Hoe gaan we dat merken aan je rol bij SDM?

“Je hebt radicalen nodig, want die brengen ideeën aan. Maar zonder bruggenbouwers vinden die ideeën geen ingang. Ik behoor tot de laatste groep. SDM heeft een competente directie en organisatie. Dus ik verwacht niet dat ik daar een zware stempel op ga drukken. Wel zie ik mijn rol als klankbord, degene die vragen stelt, de sparringpartner op afstand, die meedenkt met dingen die mij opvallen.”

En wat valt je zoal op aan de media waar je over wil meedenken?

“Het gezag van de journalistiek is getaand. Journalisten moeten opnieuw nadenken over hun rol. Het oude verdienmodel is achterhaald. Veel kranten zijn al verdwenen of samengevoegd. Tegelijkertijd zie je nieuwe media en nieuwe vormen ontstaan. Ook zie je dat het internet een empowerment van allerlei groepen mensen teweeg heeft gebracht. En dan heb ik het nog niet over de ronduit penibele financiële situatie van veel freelancers.”

Zie je ook positieve ontwikkelingen?

“Zeker. Ik denk dat we steeds meer waarde gaan hechten aan geestelijk welzijn. De samenleving is daarin verder dan veel media. Midden in de samenleving vind je de nieuwe ideeën over politiek en journalistiek. Je ziet ook nieuwe initiatieven als Follow the Money en De Correspondent, die overigens worden gesteund door SDM. Daar zie ik er meer van komen.”  
Yvonne Zonderop woont in Amsterdam. Ze is getrouwd en heeft twee volwassen kinderen. Ze houdt van wandelen, beoefent pilates en leest graag romans.