The Correspondent stopt

Het Engelstalige journalistieke platform The Correspondent stopt. Met een voorfinanciering van Stichting Democratie en Media (SDM), onderzochten de oprichters van het in Nederland succesvolle De Correspondent of het advertentievrije en door leden gefinancierde model ook op de Engelstalige markt succesvol kon zijn.

SDM investeert in kritische, onafhankelijke media. Vernieuwing is daarbij onmisbaar. SDM vindt het belangrijk om te durven investeren in innovatieve ideeën en experimenten die aansluiten bij haar missie en doelstellingen, zeker in een medialandschap waarin het vertrouwen van lezers daalt en traditionele verdienmodellen onder druk staan. De journalistieke principes en het veelbelovende advertentievrije lidmaatschapsmodel van De Correspondent, zorgden voor een brede interesse naar de potentie van dit platform buiten Nederland. In ondersteuning van het Engelstalige platform zag SDM daarom een unieke kans om dit model te pionieren in transnationale context.

SDM betreurt de recente ontwikkelingen en conclusies voor het Engelstalige nieuwsmedium. De komende periode werkt The Correspondent aan een zorgvuldige sluiting van het platform, voor leden, medewerkers en overige belanghebbenden. Resterende lidmaatschapsgelden van leden zullen worden terugbetaald en medewerkers van The Correspondent zullen gepast worden gecompenseerd.

Stichting Democratie en Media (SDM) is prioriteitsaandeelhouder in zowel The Correspondent als De Correspondent. De twee bedrijven zijn twee opzichzelfstaande juridische entiteiten.

De verklaring van The Correspondent is te vinden op de website van De Correspondent.