Aanvraag doen

Personen of organisaties die financiering zoeken voor een project dat aansluit bij de pijlers en prioriteiten van Stichting Democratie en Media (SDM), kunnen een aanvraag indienen binnen vooraf aangekondigde oproepen tot aanvragen. Het programmateam behandelt binnengekomen aanvragen steeds zo snel en efficiënt mogelijk binnen een afgebakende periode van maximaal 10 weken.

De Reguliere oproep tot aanvragen wordt driemaal per jaar uitgezet. Binnen deze oproep zijn aanvragen welkom voor alle projecten die passen binnen de algemene criteria van SDM. Het gemiddeld toegekende bedrag binnen een reguliere oproep bedraagt €15.000, het maximaal aan te vragen bedrag is €50.000. In de praktijk wordt een toekenning van dit formaat bijna nooit gedaan aan organisaties met wie nog niet eerder is samengewerkt.

Gedurende het jaar kan SDM ervoor kiezen om een thematische oproep uit te zetten, waarbij het accent gelegd wordt op een specifiek aandachtsgebied. In 2018 vond twee keer een Oproep Tegen Moslimdiscriminatie plaats. In 2019 zal in ieder geval nog één oproep op dit thema plaatsvinden.

Twijfel je toch nog of je aanvraag ontvankelijk is voor behandeling binnen een van onze oproepen? Klik dan hier om een ontvankelijkheidsverzoek in te dienen. Het programmateam streeft ernaar om binnen 2 weken met een reactie te komen

Let op: een aanvraag indienden voor organisatiesteun kan uitsluitend op uitnodiging van SDM.

Wil je tijdig op de hoogte worden gesteld van onze Oproepen tot Aanvragen? Schrijf je hieronder in voor onze nieuwsbrief. 

 


Oproepen tot aanvragen

Wil je meer lezen over onze reguliere oproep of een aanvraag daarbinnen indienen? Klik hier.

Reguliere oproep tot aanvragen

Wil je meer lezen over onze oproep tegen moslimdiscriminatie? Klik hier.

Oproep tegen moslimdiscriminatie 

Wil je tijdig op de hoogte worden gesteld van onze oproepen. Schrijf je in voor de nieuwsbrief!

Nieuwsbrief 


Relevante pagina’s

Twijfel je of je aanvraag past binnen onze pijlers en/of andere criteria en daarmee ontvankelijk is? Klik hier.

Ontvankelijkheidsverzoek

Wil je een urgent projectvoorstel indienen, dat niet kan wachten tot de volgende oproep? Klik hier.

Urgentieverzoek

Wil je meer aanvragen dan €50.000 of zoek je een andere vorm van financiering? Klik hier.

Buitengewone financieringsverzoeken


Stichting Democratie en Media is een financieel onafhankelijke instelling die bij toekenning van financiële steun haar eigen afwegingen maakt.