Financiering

Wij steunen organisaties en projecten die bijdragen aan onze missie en strategische prioriteiten. Dit doen we onder andere door het bieden van (project- en institutionele) financiering. Sinds 2022 werken we voornamelijk proactief, wat inhoudt dat wij zelf op zoek gaan naar initiatieven en hen uitnodigen een aanvraag in te dienen.

Op dit moment werken we aan de uitwerking van ons nieuwe meerjarenplan. In mei 2023 verwachten we een nieuwe website te lanceren, met onder andere meer informatie over onze strategische prioriteiten en het type initiatieven dat hier bij past. Om hiervan op de hoogte te blijven, kan je je op onze homepage abonneren op onze nieuwsbrief.

Mocht je toch alvast een idee willen voorleggen dat bijdraagt aan onafhankelijke, kritische media en/of een sterke, integere democratische rechtsstaat, dan kan dit middels dit formulier. Als het idee bij ons aansluit, hoor je binnen 4 weken van ons terug. 


Veelgestelde vragen

Wie kan een idee indienen?
Iedereen kan een idee bij ons indienen, rechtspersoon of een individu.

Waar moet mijn idee aan voldoen?
Het moet aansluiten bij de missie
van SDM
, duidelijke toegevoegde waarde hebben en uitvoerbaar zijn. Klik hier voor de uitsluitingsgronden

Hoe ziet de procedure eruit?
Minimaal twee medewerkers van SDM lezen en bespreken de binnengekomen ideeën.
Maar alleen als we denken dat er een reële kans is op financiering, wordt een
bel-afspraak gemaakt om meer informatie op te halen. Dat doen we altijd binnen
4 weken.

Is er sprake van een maximumbedrag?
Niet op voorhand. 

Hoe groot is de kans dat mijn idee gefinancierd wordt?
Dit is lastig te zeggen. Gelet op het grote aantal aanvragen dat Stichting
Democratie en Media ontvangt en haar beperkte budget, moet het programmateam
scherpe keuzes maken. Wij honoreren gemiddeld genomen 17% van de ingediende
voorstellen. 

Ik wil graag kennismaken, kan dat?
SDM heeft bewust een klein kantoor en we willen onze werktijd zo effectief
mogelijk gebruiken. Daarom maken we geen kennismakingsafspraken zonder directe
aanleiding.