Financiering

SDM werkt op dit moment aan de uitwerking van een nieuwe strategie. Er komt daarom geen gebruikelijke oproep tot aanvragen. Maar we blijven open staan voor goede ideeën die bijdragen aan onafhankelijke, kritische media en/of een sterke, integere democratische rechtsstaat. Als jij zo’n idee aan ons wil voorleggen, kun je ons formulier invullen. Als het idee bij ons aansluit, hoor je binnen 4 weken van ons terug. 


Veelgestelde vragen

  • Wie kan een idee indienen?

Iedereen kan een idee bij ons indienen, rechtspersoon of een individu.

  • Waar moet mijn idee aan voldoen?

Het moet aansluiten bij de missie van SDM, duidelijke toegevoegde waarde hebben en uitvoerbaar zijn. Klik hier voor de uitsluitingsgronden

  • Hoe ziet de procedure eruit?

Minimaal twee medewerkers van SDM lezen en bespreken de binnengekomen ideeën. Maar alleen als we denken dat er een reële kans is op financiering, wordt een bel-afspraak gemaakt om meer informatie op te halen. Dat doen we altijd binnen 4 weken.

  • Is er sprake van een maximumbedrag?

Niet op voorhand. 

  • Hoe groot is de kans dat mijn idee gefinancierd wordt?

Dit is lastig te zeggen. Gelet op het grote aantal aanvragen dat Stichting Democratie en Media ontvangt en haar beperkte budget, moet het programmateam scherpe keuzes maken. Wij honoreren gemiddeld genomen 17% van de ingediende voorstellen. 

  • Ik wil graag kennismaken, kan dat?

SDM heeft bewust een klein kantoor en we willen onze werktijd zo effectief mogelijk gebruiken. Daarom maken we geen kennismakingsafspraken zonder directe aanleiding.