Buitengewone financieringsverzoeken

Personen of organisaties met een financieringsaanvraag hoger dan €75.000, een participatieverzoek of een leningsverzoek kunnen buiten de oproepen een voorstel op hoofdlijnen (max. 600 woorden) insturen naar info@stdem.org. Dit voorstel moet in ieder geval een doelstelling en veranderingsstrategie bevatten en daarnaast nog een budget op hoofdlijnen.

Het voorstel moet qua thematiek en vorm duidelijk aansluiten bij de doelstellingen en prioriteiten van SDM zoals beschreven in de tekst voor de oproep tot aanvragen.

Lees hier meer over de doelstellingen en prioriteiten van SDM. 

Buitengewone financieringsverzoeken worden in de wekelijkse teamvergadering besproken. Naar aanleiding van de toegezonden informatie wordt een inschatting gemaakt van de waarschijnlijkheid dat het verzoek wordt gehonoreerd. Wanneer financiering reëel lijkt, wordt per mail meer informatie verzocht en/of een afspraak ingepland. Gezien het beperkte (en overvraagde) budget van SDM, is dit maar zelden het geval.

Let op! Een verzoek indienen voor institutionele financiering middels een subsidie is niet mogelijk via deze procedure. Uitsluitend organisaties met een bestaande relatie met de stichting komen hiervoor in aanmerking en dit gebeurt uitsluitend op uitnodiging van Stichting Democratie en Media.