Criteria – Oproep tegen moslimdiscriminatie

Stichting Democratie en Media staat open voor verschillende onderwerpen, projectvormen en aanvragers binnen deze oproep. Er zijn enkele voorwaarden waar alle aanvragers aan moeten voldoen:

  • Budget: €500 – €50.000 per aanvraag. SDM kent gemiddeld €15.000 toe per project. Co-financiering wordt aangemoedigd, maar is geen vereiste.
  • Geografische reikwijdte: Nederland – Initiatieven die een verbinding maken met andere landen zijn alleen welkom als deze bijdragen aan het tegengaan van moslimdiscriminatie in Nederland.
  • Rechtsvorm: individuele initiatiefnemers, groepen, eenmalige of structurele samenwerkingsverbanden en/of organisaties kunnen een aanvraag indienen.

Uitsluitingsgronden

  • Aanvragers die expliciet of in handelen ingaan tegen de doelstellingen, missie en kernwaarden* van Stichting Democratie en Media zoals beschreven op de website van de stichting;
  • Initiatieven die niet sterk verbonden zijn met de doelgroep;
  • Initiatieven die zich niet specifiek inzetten op het onderwerp zoals omschreven in de oproep;
  • Institutionele financiering;
  • Initiatieven met een primair partijpolitieke of religieuze doelstelling;
  • Initiatieven van overheden en aan overheden gelieerde uitvoeringsinstanties;
  • Initiatieven met louter commerciële doelstelling.

* Individuele vrijheid, rechtvaardigheid, gelijkwaardigheid, pluriformiteit, daadkracht, openheid, integriteit, een constructief-kritische blik, internationaal perspectief, diversiteit en inclusiviteit.