Daadkrachtige democratie

Het vertrouwen in de democratie is laag. Burgers hebben nauwelijks inspraak op afspraken die overheden, bedrijven en organisaties onderling en met elkaar maken. Dit terwijl deze beslissingen vaak verregaande gevolgen hebben voor de kwaliteit van de democratische rechtsstaat en de levens van haar inwoners.

Het is van belang dat mensen uit alle hoeken van de samenleving zeggenschap hebben over het beleid dat hun leven beïnvloedt. SDM ondersteunt daarom initiatieven die een inclusieve en daadkrachtige democratie bevorderen.


Binnen de pijler Daadkrachtige democratie verleent Stichting Democratie en Media prioriteit aan initiatieven met een focus op:

  •  opnieuw vormgeven aan een inclusieve democratische praktijk (participatie en representatie), op een manier die past bij deze digitale tijd van geïnformeerde burgers met diverse achtergronden, met een nadruk op de insluiting van stemmen die niet of onvoldoende worden gerepresenteerd of erkend;
  • bijdragen aan het vergroten van toerekenbaarheid van overheden, bedrijven en maatschappelijke instanties, bijvoorbeeld door transparantie en toegankelijkheid te bevorderen.

black-and-white-square-clip-art-8lblvX-clipart

Daadkrachtige democratie

black-and-white-square-clip-art-8lblvX-clipart