Missie en doelstellingen

Stichting Democratie en Media heeft als statutaire doelstelling om totalitaire verschijnselen in het maatschappelijke en politieke leven te bestrijden, te ijveren voor een daadkrachtige democratie en voor pluriforme, opiniërende media. Deze doelstelling is geworteld in de ontstaansgeschiedenis van Stichting Democratie en Media, opgericht in 1944 door de oprichters van het illegale Het Parool.

Deze doelstelling vertaalt zich in het heden in een missie om te investeren in onafhankelijke, kritische media en een sterke, integere democratische rechtstaat. Stichting Democratie en Media doet dit onder andere door financiële steun te verlenen aan organisaties, projecten en andersoortige initiatieven die deze missie uitdragen. Indien gewenst geeft de stichting (extern) organisatorisch advies en/of brengt verschillende initiatieven met elkaar in verbinding.


De doelstellingen van de stichting zijn onderverdeeld in vijf pijlers.

Doelstelling 1: Stimuleren van onafhankelijke, kritische media

  • Waarheidsvinding
  • Media-innovatie

Doelstelling 2: Waarborgen en hooghouden van een sterke, integere democratische rechtsstaat

  • Fundamentele rechten en vrijheden
  • Daadkrachtige democratie
  • Ge- en herdenken

Voor meer informatie over onze pijlers en prioriteiten, lees dit document.