Dutch Foundation for Autonomous Media and Investigation

Engels: De Stichting voor Autonome Media & Onderzoek in Amsterdam ondersteunt onafhankelijke media- en onderzoeksprojecten op het gebied van financiële crises, sociale bewegingen en democratische innovatie.

Het doel van de Stichting is om een concrete bijdrage te leveren aan het publieke debat, het maatschappelijk bewustzijn en de wetenschappelijke kennis over internationale sociale bewegingen en de belangrijke rol die zij spelen in het verdedigen, vernieuwen en verdiepen van democratische waarden en praktijken.