Foundation Niet Normaal

Engels: Stichting Niet Normaal is opgericht in 2007 en heeft als doel het maken van publiektrekkende beeldende kunst manifestaties over maatschappelijk relevante thema’s. De Stichting heeft geen winstoogmerk en volgt de richtlijnen Governance Code Cultuur voor goed bestuur en toezicht toezicht.


In een tijd waarin overheid, bedrijfsleven, kennisinstituten moeite hebben hun publiek te bereiken en te activeren, geeft de werkwijze van Stichting Niet Normaal een alternatief. Stichting Niet Normaal hanteert het practice-what-you-preach model en investeert al in het voortraject in de relaties met verschillende publieksgroepen. Geïnspireerd door kunstenaars, denkers en activisten dicht Stichting Niet Normaal het gat tussen publiek en politiek, zoekt de kracht die ons burger maakt in plaats van consument en toont hoe informele overlevingsstrategieën en kleine initiatieven het kunnen winnen van een teveel aan vastgeroeste regels en protocollen.