Programma tegen moslimdiscriminatie – FAQ

Waarom is er specifiek een oproep tot aanvragen voor moslimdiscriminatie en niet voor anti-zwartracisme, discriminatie van Roma & Sinti of anti-semitisme?

Stichting Democratie en Media (SDM) investeert in een sterke, integere democratische rechtstaat. Hierbinnen is geen plaats voor aantasting van fundamentele rechten en vrijheden van groepen Nederlandse burgers. Daarom biedt SDM financiële ondersteuning aan initiatieven die discriminatie en uitsluiting binnen de Nederlandse samenleving tegengaan.

Voor de start van het bijzondere financieringsprogramma hebben we in dit kader al veel verschillende initiatieven gesteund, maar kwamen er relatief weinig aanvragen binnen die zich inzetten tegen structurele discriminatie van moslims. Dit terwijl het debat over moslims en de islam in Nederland verhardt en de ervaring van discriminatie van moslims in Nederland groot is. Daarom moedigt SDM middels deze oproep tot aanvragen projecten en initiatieven aan die zich specifiek inzetten voor het tegengaan van structurele discriminatie tegen moslims.

Waarom steunt SDM als seculiere organisatie een religieuze doelstelling?

SDM steunt geen organisaties of initiatieven met een primair religieuze doelstelling, ook niet in het kader van dit financieringsprogramma. Moslimdiscriminatie betreft volgens de stichting geen religieuze doelstelling. Vrijheid van religie en meningsuiting passen binnen een gezonde democratische rechtsstaat. Discriminatie van mensen vanwege hun achtergrond of geloof past daarentegen niet. Alle aanvragers die expliciet of in handelen ingaan tegen de missie, visie en kernwaarden van SDM, waaronder daadkrachtige democratie, individuele vrijheid en een sterke democratische rechtstaat, zijn uitgesloten van financiering. Deze voorwaarde geldt ook bij deze oproep.

Waarom werkt Stichting Democratie en Media samen met Open Society Foundations?

Het Open Society Initiative For Europe van Open Society Foundations (OSF) heeft Stichting Democratie en Media benaderd voor samenwerking op het gebied van het tegengaan van discriminatie van moslims in Nederland. Reden hiervoor is dat SDM meer zicht heeft over wat er binnen Nederland speelt en daarom beter de samenwerking aan kan gaan met lokale organisaties en individuen.

OSF en SDM zijn het eens over de doelstelling van deze samenwerking. De financiële bijdrage van de Open Society Foundations is voor SDM niet strikt noodzakelijk om deze oproep uit te voeren. SDM is en blijft een onafhankelijke stichting. Zij behoudt zich ook binnen deze samenwerking het recht voor om aanvragen naar eigen inzicht toe te kennen of af te wijzen.

Hoeveel budget is er vanuit OSF en SDM voor dit financieringsprogramma?

SDM doet hierover nu geen uitspraken. Financiële verantwoording vindt achteraf plaats. Zie hier het jaarverslag voor de financieringen in 2017.

Wat valt er onder de aanvullende ondersteuning? Waar kan ik meer informatie vinden hierover?

De aanvullende ondersteuning bestaat o.a. uit trainingen en coaching. Deze ondersteuning is met name bedoeld voor de organisaties die al financieel ondersteund worden door SDM. Daarom zullen we hierover voornamelijk direct met mogelijk betrokkenen communiceren.