Fundamentele rechten en vrijheden

In een gezonde rechtsstaat staan vrijheid, gelijkheid en rechtszekerheid centraal. Burgers genieten bescherming van hun rechten tegen medeburgers en tegen de overheid. Iedereen heeft fundamentele rechten en vrijheden.

Deze rechten en vrijheden worden niet altijd even secuur gehandhaafd. Om de rechtsstaat gezond te houden, steunt SDM initiatieven die fundamentele rechten en vrijheden hooghouden, beschermen en bevorderen.


Binnen de pijler fundamentele rechten en vrijheden verleent Stichting Democratie en Media prioriteit aan initiatieven met een focus op:

  • de vrijheid van meningsuiting, oftewel het recht om, binnen de kaders van de wet, in vrijheid een mening te kunnen vormen en deze ook in vrijheid te kunnen uiten;
  • het verbod op discriminatie/racisme dan wel het (on)bewust ongelijk behandelen, achterstellen of uitsluiten van mensen op basis van (vermeende) persoonlijke groepskenmerken;
  • het recht op respect voor eenieders privĂ©-, familie- en gezinsleven, woning en correspondentie in het algemeen en digitale privacy in het bijzonder.

 


black-and-white-square-clip-art-8lblvX-clipart

Fundamentele rechten en vrijheden

black-and-white-square-clip-art-8lblvX-clipart