Ge- en herdenken

Gezien haar ontstaansgeschiedenis, hecht SDM waarde aan het ge- en herdenken van periodes uit de (Nederlandse) geschiedenis waarin fundamentele rechten geschonden werden. Tijden waarin vrijheid en gelijkheid ontbraken.

Om zichtbaarheid te geven aan totalitaire tendensen en te voorkomen dat de rechtsstaat opnieuw onder druk komt te staan, is het belangrijk om lessen te leren uit het verleden en deze te vertalen naar het heden.

Daarom steunt SDM initiatieven die een bijdrage leveren aan het relevant maken en houden van gebeurtenissen uit het verleden waarbij fundamentele rechten en vrijheden in het geding waren. Altijd met een link naar het heden.


Binnen de pijler ge- en herdenken verleent Stichting Democratie en Media prioriteit aan initiatieven die stilstaan bij:

  • de geschiedenis van verzetskrant Het Parool;
  • gebeurtenissen tijdens de Tweede Wereldoorlog;
  • de geschiedenis van de Nederlandse slavernij en het koloniale verleden van Nederland;
  • verzet tegen een totalitair bewind in algemene zin.

black-and-white-square-clip-art-8lblvX-clipart

Ge- en herdenken

black-and-white-square-clip-art-8lblvX-clipart