Aanvragen in 2021

In de afgelopen jaren heeft SDM gewerkt met drie algemene oproepen tot aanvragen, waarbinnen nieuwe financieringsaanvragen ingediend konden worden. In 2021 zullen we onze werkwijze gaan aanpassen. Dit betekent dat de oproep van mei-juni zal komen te vervallen.

Financieringsaanvragen die gepland waren voor deze oproep kunnen ingediend worden bij de eerstvolgende oproep tot aanvragen (deadline 31 januari). Mocht het niet lukken om op tijd een volledige aanvraag in te dienen, dan adviseren we om een aanvraag op hoofdlijnen in te dienen. Vanaf 1 september 2021 kunnen weer nieuwe aanvragen worden ingediend. We zullen je tijdig hierover informeren.

Voor vragen kan je ons bereiken per mail (info@stdem.org) of telefoon (020-5300 300). Hier zullen we de antwoorden op veelgestelde vragen publiceren.


Veelgestelde vragen

  • Is het helemaal niet mogelijk om financiering te ontvangen in deze periode?

In uitzonderlijke gevallen kan in deze periode een aanvraag in behandeling worden genomen. Indien u van mening bent dat behandeling van uw aanvraag noodzakelijk is en uw project urgent, kunt u hiervoor een urgentieverzoek indienen op de website.

  • Waarvoor kan een urgentieverzoek worden ingediend?

Als de omstandigheden buiten de aanvrager om dusdanig zijn veranderd, dat deze om een initiatief vragen, waar de timing van belang is.

  • Ik ontvang reeds financiering voor een project, maar ik zou graag een aanvraag voor een vervolgproject indienen. Kan dat?

Ook als je project afloopt, na de deadline van de oproep, kan je in de eerstvolgende oproep tot aanvragen alvast een nieuwe aanvraag indienen (opent 18 dec. 2020 t/m 31 jan. 2021). Mocht dat niet lukken, en voor het belang van continuering van je project kan je niet wachten tot 1 september voor de vervolgaanvraag, neem dan contact op met je contactpersoon. We zullen dan kijken wat er mogelijk is.

  • Gaat SDM minder financiering bieden?

Nee. SDM is niet voornemens het financieringsbudget aan te passen. Wel zullen er andere prioriteiten mogelijk meer aandacht krijgen en zal de manier waarop een aanvraag kan worden ingediend mogelijk worden aangepast.