Aanvragen

Op dit moment neemt SDM geen nieuwe aanvragen in behandeling. Dit betekent ook dat we momenteel geen ontvankelijkheidsverzoeken in behandeling nemen.

In de afgelopen jaren heeft SDM gewerkt met drie algemene oproepen tot aanvragen per jaar, waarbinnen nieuwe financieringsaanvragen ingediend konden worden. In 2021 zullen we onze werkwijze gaan aanpassen.

Wil je op de hoogte blijven van financieringsmogelijkheden? Schrijf je dan hier in voor onze nieuwsbrief.

In uitzonderlijke en urgente gevallen, zal SDM open blijven staan voor nieuwe aanvragen binnen de huidige financieringsprioriteiten. Hiertoe kan een urgentieverzoek worden ingediend op de website. Voor vragen kan je ons bereiken per mail (info@stdem.org) of telefoon (020-5300 300). Hieronder kan je de antwoorden vinden op veelgestelde vragen.


Veelgestelde vragen

  • Is het helemaal niet mogelijk om financiering te ontvangen in deze periode?

In uitzonderlijke gevallen kan in deze periode een aanvraag in behandeling worden genomen. Indien je van mening bent dat behandeling van je aanvraag noodzakelijk is en jouw project urgent, kunt u hiervoor een urgentieverzoek indienen op de website.

  • Waarvoor kan een urgentieverzoek worden ingediend?

Als de omstandigheden buiten de aanvrager om dusdanig zijn veranderd, dat deze om een initiatief vragen, waar de timing van belang is. Hiermee bedoelen we dat er in de actualiteit een gebeurtenis plaatsvindt, die directe actie vereist. Urgentie betekent voor ons helaas niet dat de eigen planning van de aanvrager niet kan wachten tot september.

  • Ik ontvang reeds financiering voor een project, maar ik zou graag een aanvraag voor een vervolgproject indienen. Kan dat?

Nieuwe aanvragen, ook voor vervolgprojecten kunnen pas vanaf 1 september worden ingediend.

  • Gaat SDM minder financiering bieden?

Nee. SDM is niet voornemens het financieringsbudget aan te passen. Wel zullen er andere prioriteiten mogelijk meer aandacht krijgen en zal de manier waarop een aanvraag kan worden ingediend mogelijk worden aangepast.