Doe je aanvraag

Budget
Deze oproep tot aanvragen dient voornamelijk om projectaanvragen aan te moedigen, niet zozeer om institutionele infrastructuren te ondersteunen. SDM hanteert daarom een maximum aanvraagbedrag van €30.000 per project.

Aangemoedigde projectvormen
Graag zouden we projecten aanmoedigen die niet slechts benoemen en bespreken, maar die op creatieve wijze bijdragen aan en verandering brengen in het debat rond rond wit privilege en (gebrek aan) diversiteit in de media. (Foto)documentaires, onderzoeken of geschreven publicaties, evenementen, stages en interventies zouden daar allemaal geschikte projectvormen voor kunnen zijn. Louter educatieve projecten vallen echter buiten de reikwijdte van de oproep. Inhoudelijk zouden aanvragers kunnen denken aan de volgende typen initiatieven:

• Projecten die de vaardigheden binnen mediaorganisaties versterken om de witte cultuur in het medialandschap te identificeren en analyseren en strategieën formuleren over hoe deze te transformeren. Initiatieven die hieraan zouden kunnen bijdragen zijn onder andere: het aanbieden van (tijdelijke) werkplekken aan jonge, niet-witte journalisten op ‘mainstream’ nieuwsredacties of het organiseren van mediatrainingen voor niet-witte Nederlandstaligen.
– Source of inspiration: British Future & Daily Mirror’s Voice of a Generation (2014).

• Projecten die bijdragen aan de diversificatie van verhalenvertellers en beeldbepalers
Projecten die bijdragen aan de pluriformiteit van vertellers, vertelvormen en vertelkunst. Te denken valt aan actualiteitenprogramma’s die niet-witte experts of beeldbepalers een platform bieden op thema’s anders dan ‘diversiteit’ of netwerkevenementen die niet-witte experts verbinden aan nieuwsredacties, commentatoren en mediaorganisaties. Maar ook projecten die ‘mainstream’ nieuwsredacties op andere wijze perspectieven of vertelvormen bieden van buiten de eigen comfortzones.
– Source of inspiration: Roet in Het Eten en De Kleurrijke Top100

• (Op de praktijk gerichte) onderzoekende projecten over bijvoorbeeld wit privilege in het medialandschap
Baanbrekende theater, schrijvende of (audio)visuele projecten die op creatieve wijze nieuw licht schijnen op thema’s als structureel racisme en wit privilege in het hedendaagse Nederlandstalige medialandschap. Te denken valt aan vragen als: welke ongeschreven regels en gedragscodes bestaat de ‘witte cultuur’ en hoe vormt deze het medialandschap? Hoe ontwikkel je een institutionele nieuwscultuur gebaseerd op principes van gelijke vertegenwoordiging?
– Source of inspiration: MTV’s Look Different Campaign (2015).