Media-innovatie

Kritische en onafhankelijke media zijn essentieel om de controlerende functie van de media in de rechts- staat te behouden.

Door technologische ontwikkelingen en een veranderend journalistiek landschap is media-innovatie niet alleen mogelijk, maar ook noodzakelijk.

Om kwaliteit en onafhankelijkheid binnen de journalistiek te beschermen en stimuleren, steunt SDM initiatieven die zich bezighouden met nieuwe machtsdynamieken in het medialandschap, innovatieve bedrijfsmodellen ontwikkelen of nieuwe vormen van journalistiek bedrijven.


Binnen de pijler media-innovatie verleent Stichting Democratie en Media prioriteit aan initiatieven die:

  • innovatieve bedrijfs- en distributiemodellen ontwikkelen die mediaorganisaties dienen in de speurtocht naar de waarheid en het controleren van de macht;
  • zich bezighouden met het onderzoeken van en/of vinden van een antwoord op (nieuwe) machtsdynamieken binnen het medialandschap;
  • middels innovatieve journalistieke vormen een publiek aan zich weten te binden voor verhalen die inhoudelijk aansluiten bij de doelstelling, missie, pijlers en prioriteiten van Stichting Democratie en Media (denk aan constructieve journalistiek, verhalende journalistiek).

black-and-white-square-clip-art-8lblvX-clipart

Media-innovatie

black-and-white-square-clip-art-8lblvX-clipart