Reguliere oproep tot aanvragen

Momenteel is deze oproep gesloten. Deze opent weer 31 augustus t/m 27 september en de beslissing wordt 27 november gecommuniceerd.


Wil jij bijdragen aan onafhankelijke media en een sterke democratische rechtsstaat?

Heb je een initiatief dat onafhankelijke, kritische media stimuleert of een sterke, integere democratische rechtsstaat waarborgt of hooghoudt? Past het binnen de pijlers fundamentele rechten en vrijheden, daadkrachtige democratie, ge- en herdenken, waarheidsvinding of media-innovatie? Dien dan een aanvraag in! Ook kunnen voortaan aanvragen voor projecten tegen moslimdiscriminatie binnen deze oproep ingediend worden. Wil je meer lezen over de prioriteiten binnen dit onderwerp, lees dan hier meer op de pagina van de thema-oproep.

Extra aandacht 2020: In maart 2021 vinden naar verwachting de Tweede Kamerverkiezingen plaats. Wil je hiervoor een projectaanvraag indienen? In 2020 besteden we extra aandacht aan dit thema.

Nieuwe prioriteit Covid-19: SDM geeft deze oproep ronde bijzondere prioriteit aan initiatieven die zich sterk maken voor democratie en rechtsstaat als direct gevolg van of in reactie op de Covid-19 crisis.

Daarbij kan bijvoorbeeld worden gedacht aan onderzoeksjournalistieke projecten, (online) campagnes en andersoortige activiteiten die zich richten op het publieke debat en/of het versterken van burgerrechten en democratie. Inhoudelijke prioriteiten daarbinnen zijn het bewaken van de rechtsstaat in algemene zin en privacy en (digitale) mensenrechten in het bijzonder en voldoende transparantie en openheid voor de journalistiek vanuit de overheid.

Deze oproep is nadrukkelijk niet bedoeld om tekorten in organisatiefinanciering als gevolg van de Covid-19 crisis aan te vullen. Organisaties die fundamenteel zijn voor democratie, rechtsstaat en een goed geïnformeerd publiek debat en door de Covid-19 crisis vrezen voor hun (financiële) voortbestaan kunnen het beste contact opnemen met info@stdem.org. SDM heeft beperkte middelen beschikbaar maar is waar mogelijk altijd bereid mee te denken.

Op zichzelf staand (wetenschappelijk) onderzoek, theater, (online) tentoonstellingen en andersoortige artistieke en culturele uitingen zonder directe link met het publiek debat zijn uitgesloten van financiering binnen deze prioriteit.

Tussen woensdag 6 mei 2020 en maandag 1 juni 2020 (middernacht) kun je projectvoorstellen registreren via de SDM portal. Lees in dit document alles wat je moet weten over de oproep, zoals welke criteria we handhaven en welke thema’s prioriteit hebben. Bekijk de infographic hieronder om inzicht te krijgen in de procedure.

Twijfel je of je aanvraag ontvankelijk is voor behandeling en dus ingediend mag worden binnen deze oproep? Klik dan hier om een ontvankelijkheidsverzoek in te dienen. Het programmateam streeft ernaar om binnen 2 weken met een reactie te komen. Mocht je nog geen antwoord hebben kort voor de deadline, twijfel dan niet en dien dan toch je aanvraag in.

Let op! Er wordt middels de oproep tot aanvragen geen institutionele financiering verstrekt.


Tijdslijn – Reguliere oproep tot aanvragen 2020-2


Deadline indienen
Maandag 1 juni 2020 (vóór middernacht)

Uitslag eerste ronde
Uiterlijk dinsdag 23 juni 2020 om 18:00u

Uitslag tweede ronde
Uiterlijk vrijdag 31 juli 2020 om 18:00u

De procedure is als volgt:

 


Wil je tijdig op de hoogte worden gesteld van onze oproepen. Schrijf je in voor de nieuwsbrief!


Nieuwsbrief 


Kalender 2020


Reguliere oproep 2020 – 1
Geopend: 19 dec. 2019 t/m 2 feb.
Besluit: 9 april

Reguliere oproep 2020 – 2
Geopend: 6 mei t/m 31 mei
Besluit: 31 juli

Reguliere oproep 2020 – 3 
Geopend: 31 augustus t/m 27 september
Besluit: 27 november