Oproep tot aanvragen (GESLOTEN)

BELANGRIJK

De oproep van mei-juni zal komen te vervallen. Vanaf 1 september 2021 kunnen weer nieuwe aanvragen worden ingediend. Via de nieuwsbrief zullen we je hierover tijdig informeren. Lees hier meer.

 


Heb je een initiatief dat onafhankelijke, kritische media stimuleert of een sterke, integere democratische rechtsstaat waarborgt of hooghoudt? Past het binnen de pijlers fundamentele rechten en vrijheden, daadkrachtige democratie, ge- en herdenken, waarheidsvinding of media-innovatie? Dien dan een aanvraag in. 

Naast de reguliere prioriteiten geeft SDM extra prioriteit aan initiatieven die inspelen op COVID-19. 


Extra prioriteit: COVID-19

SDM geeft deze oproep ronde bijzondere prioriteit aan initiatieven die zich sterk maken voor democratie en rechtsstaat als direct gevolg van of in reactie op de COVID-19 crisis. Hierbij ligt de focus op:

  • Initiatieven die de (versnelde) inzet van technologie bij de bestrijding van het coronavirus kritisch bevragen. 
  • Journalistieke projecten en andere initiatieven die publieke en private machthebbers kritisch bezien in hun reactie op COVID-19.

LET OP: deze oproep is nadrukkelijk niet bedoeld om tekorten in organisatiefinanciering als gevolg van de COVID-19 crisis aan te vullen. Organisaties die fundamenteel zijn voor democratie, rechtsstaat en een goed geïnformeerd publiek debat en door de COVID-19 crisis vrezen voor hun (financiële) voortbestaan kunnen het beste contact opnemen met info@stdem.org. SDM heeft beperkte middelen beschikbaar maar is waar mogelijk altijd bereid mee te denken.


Hoe doe ik een aanvraag?

Tussen vrijdag 18 december 2020 en zondag 31 januari 2021 (middernacht) kun je projectvoorstellen registreren via de SDM portal [niet beschikbaar]. 

Lees in dit document alles wat je moet weten over onze reguliere prioriteiten en de criteria we handhaven. Bekijk de infographic hieronder om inzicht te krijgen in de procedure. Let op! Er wordt middels de oproep tot aanvragen geen institutionele financiering verstrekt.

Twijfel je of je aanvraag ontvankelijk is voor behandeling en dus ingediend mag worden binnen deze oproep? Klik dan hier om een ontvankelijkheidsverzoek in te dienen. Het programmateam streeft ernaar om binnen 2 weken met een reactie te komen. Mocht je nog geen antwoord hebben kort voor de deadline, twijfel dan niet en dien dan toch je aanvraag in.


Tijdslijn – Reguliere oproep tot aanvragen 2021-1


Deadline indienen
Zondag 31 januari 2021 (vóór middernacht)

Uitslag eerste ronde
Uiterlijk woensdag 24 februari 2021 om 18:00u

Uitslag tweede ronde
Uiterlijk vrijdag 9 april 2021 om 18:00u

De procedure is als volgt:


Wil je tijdig op de hoogte worden gesteld van onze oproepen. Schrijf je in voor de nieuwsbrief!


Nieuwsbrief