Oproep tot samenwerkingsinitiatieven

Nieuwe initiatieven

Om verdere uitwisseling en samenwerking tussen alle aanwezigen bij de SDM Meetup te stimuleren, stelt SDM budget beschikbaar voor ondersteuning aan initiatieven die voortborduren op deze dag.

Criteria
Ontvankelijk zijn initiatieven die bijdragen aan multidisciplinaire uitwisseling en/of samenwerking, bijvoorbeeld door

  • verdere uitwisseling van kennis, ervaring, netwerk, expertise, strategie;
  • versterking van vaardigheden en/of vergroten van kennis of inzicht;
  • gezamenlijke plan-/ strategievorming (bijvoorbeeld met enkele werksessies).

Denk hierbij bijvoorbeeld aan een (klein) pilotproject of een gezamenlijke strategiedag, expertmeeting of een andere vorm van een verkennende bijeenkomst.

Prioriteit krijgen initiatieven die:

  • Nieuwe samenwerking met organisaties, groepen of mensen aangaan;
  • Verbinding leggen met het werk dat al gedaan wordt binnen de organisaties/ door de betrokkenen;
  • Een verkennende en/of vernieuwende insteek kiezen.

Voorwaarden:

  • Gelijkwaardige samenwerking met tenminste één partner
  • De initiatieven dragen bij aan het vervullen van de doelstelling van SDM (‘sterke, integere democratische rechtsstaat & onafhankelijke, kritische media’).

Voor wie?
Bij voorkeur ondersteunen we initiatieven waarbij meerdere deelnemers van de SDM Meetup betrokken zijn, zodat de initiatieven echt een vervolg vormen van de uitwisseling die daar begonnen is. Maar ook samenwerkingen met andere partners zijn welkom.

Budget
In totaal is er een bedrag van €30.000 beschikbaar, voor het financieren van enkele (kleinere) initiatieven.


Hoe een aanvraag indienen?

Registreer via onze SDM portal je aanvraag aan en upload daarbij je ingevulde aanvraagformulier. Selecteer bij het registreren de juiste oproep genaamd ‘Samenwerkingsinitiatieven 2019’. Selecteer ook ‘Samenwerkingsinitiatieven’ bij de pijler. Vergeet niet een begroting op hoofdlijnen toe te voegen.

Deadline indienen: uiterlijk 4 augustus
Uitslag: 30 augustus

Vragen?
Heb je nog vragen? Neem dan contact op met Maartje Eigeman via 020 -5300 300 of m.eigeman@stdem.org.