Organisatiesteun

Onze oproepen tot aanvragen beperken zich tot steun op projectbasis. Een partnerschap met een aanvrager start Stichting Democratie en Media in eerste instantie middels projectfinanciering. Organisaties die nog niet eerder projectfinanciering hebben ontvangen, komen niet in aanmerking voor institutionele financiering. Organisaties die al wel financiering hebben gekregen en op zoek zijn naar institutionele steun, kunnen dit verzoek buiten de oproep om voorleggen via het algemene e-mailadres van de stichting: info@stdem.org.

Vermeld daarin het volgend:

  • Naam van de organisatie
  • Contactpersoon
  • Korte uitleg van de werkzaamheden en de doelstellingen van de organisatie
  • De titels van  toegekende projecten, inclusief de referentienummers en toegekende bedragen

Lees in dit document meer over onze inhoudelijke pijlers, voor een inschatting of de werkzaamheden van jouw organisatie aansluiten bij de doelstellingen van Stichting Democratie en Media. Let op! Dit document heeft betrekking op de oproep tot aanvragen die open stond in het najaar van 2016 en bespreekt een andere procedure. Ook is het document aan wijzigingen onderhevig.