4 en 5 mei comité – Amsterdam

Het Amsterdams comité is in opdracht van het College van Burgemeester en Wethouders verantwoordelijk voor de organisatie van het 4 en 5 mei programma van de stad. Het comité heeft een lange geschiedenis achter de rug. Al in 1946 werd een comité gevormd uit oud verzetsstrijders onder het motto: “Dat nooit meer….”