Club Interbellum

Club Interbellum heeft als doelstelling het aanjagen van het maatschappelijk debat. Door in te spelen op de actualiteit en deze in historisch, huidig en toekomstig perspectief te plaatsen maken ze geëngageerde cultuuranalyses. Hun doel is het publiek op een verrassende wijze te inspireren, bewust te maken en nieuwe vergezichten te bieden.