Stichting Burgertop Amsterdam

De Burgertop is een onafhankelijk initiatief van betrokken Amsterdammers die zich zorgen maken over de staat van de lokale democratie. Ze willen een platform bieden aan stadgenoten om te praten over wat deze belangrijk vinden voor de stad. De resultaten van de gesprekken worden tijdens de dag omgezet in concrete plannen. Ze dagen het stadsbestuur uit om samen met ons de plannen te realiseren.