Stichting Democratie en Media

Stichting Democratie en Media ondersteunt initiatieven en organisaties die een bijdrage leveren aan een sterke, integere democratische rechtstaat en onafhankelijke media. We steunen onder andere publicaties, lezingen, documentaires, tentoonstellingen, journalistieke prijzen en trainingen van journalisten. De steun heeft de vorm van advies, een subsidie, een lening en/of een investering. De gesteunde initiatieven en organisaties dragen allen bij aan één of meerdere van onze doelstellingen:

  • Bestrijden van alle totalitaire verschijnselen in het maatschappelijke en politieke leven;
  • IJveren voor een vitale, daadkrachtige en inclusieve democratische rechtstaat;
  • Bevorderen en ondersteunen van waarheidsvinding en de pluriformiteit van opiniërende media in Nederland, gezien hun cruciale rol in een democratische rechtsstaat;
  • Herdenken van hen die zich in tijden van onderdrukking hebben ingezet voor vrijheid (altijd met een link naar het heden).

Afgelopen jaren hebben we steun verleend aan onder andere Yournalism, Festival ’89, GoodPitch Festival, Bijbels Museum, Humanity in Action en Movies That Matter. Daarnaast zijn we een van de initiatiefnemers van de European Press Prize en bezitten we een minderheidsaandeel in zowel de Persgroep Nederland als in NRC Media en De Correspondent.