Stichting Lobas

Stichting Lobas, opgericht in 2012, heeft als doel het versterken van de onafhankelijke meningsvorming.  Met behulp van methoden en tools die zijn ontwikkeld door de Stichting, leren burgers hoe ze grip krijgen op kwesties in het publieke debat. Mattermap is het prijswinnende resultaat van deze doelstelling.