Pijlers en prioriteiten

Stichting Democratie en Media heeft als statutaire doelstelling om totalitaire verschijnselen in het maatschappelijke en politieke leven te bestrijden, te ijveren voor een daadkrachtige democratie en voor pluriforme, opiniërende media. Deze doelstelling is geworteld in de ontstaansgeschiedenis van Stichting Democratie en Media, opgericht in 1944 door de oprichters van het illegale Het Parool.

Deze doelstelling vertaalt zich anno nu in een missie om te investeren in  een sterke, integere democratische rechtstaat en onafhankelijke, kritische media. Deze doelstellingen zijn onderverdeeld in vijf pijlers. Klik hieronder op de logo’s om meer te lezen over de pijlers en de bijbehorende prioriteiten.


Doelstelling 1: Sterke, integere democratische rechtsstaat


1. Fundamentele rechten en vrijheden
Fundamentele rechten en vrijheden


2. Daadkrachtige democratie
Daadkrachtige democratie

3. Ge- en herdenken
Ge- en herdenken

Doelstelling 2: Onafhankelijke, kritische media


4. Waarheidsvinding
Waarheidsvinding

5. Media-innovatie
Media-innovatie