Prioriteiten – Oproep tegen moslimdiscriminatie

Naast de voorwaarden waar alle aanvragers aan moeten voldoen, heeft Stichting Democratie en Media bij deze oproep een aantal prioriteiten in de beoordeling van aanvragen. De stichting geeft voorrang aan initiatieven met onderstaande elementen. Zie voor een uitgebreidere toelichting van deze prioriteiten de volledige oproep hier.


1. Rechtsstatelijk perspectief

Initiatieven die het onderwerp benaderen vanuit het perspectief van de democratische rechtsstaat. Dit kan bijvoorbeeld door een koppeling te maken met Nederlandse grondrechten of internationale mensenrechten.


2. Bestrijding structurele discriminatie

Denk hierbij aan discriminatie door publieke instituties of aan negatieve beeldvorming door politici, media, publieke instituties of andere invloedrijke spelers in het publieke domein. We verwelkomen ook initiatieven die tegengeluid bieden aan beleid dat mogelijk discriminatie tot gevolg kan hebben, zoals de uitspraak van het Europese Hof van Justitie over hoofddoekverboden of aspecten van anti-radicaliseringsbeleid en terrorismebestrijding.


3. Strategische beïnvloeding

Om structurele discriminatie van moslims effectief en duurzaam te bestrijden geeft SDM de voorkeur aan initiatieven die fundamentele verandering in gang zetten of aanjagen. Dit kan bijvoorbeeld door 1) moslimdiscriminatie inzichtelijk te maken; 2) moslimdiscriminatie te agenderen; 3) een effectievere aanpak tegen discriminatie te bevorderen.


4. Initiatieven van en door moslims

SDM vindt het belangrijk dat initiatieven gedragen worden door de mensen waar ze over gaan. We roepen daarom nadrukkelijk op tot initiatieven die door moslims of mensen met een moslimachtergrond geïnitieerd en/of geleid worden.