2017

Wat: Future-proofing our digital rights is een project van het Digital Freedom Fund. Het anticipeert op toekomstige knelpunten in de waarborging van fundamentele rechten in een online omgeving, zodat wij ons daar bijtijds op kunnen voorbereiden.

Hoe: Niet alleen worden de belangrijkste aankomende uitdagingen voor digitale rechten in kaart gebracht, maar er wordt ook een actieplan ontworpen om deze uitdagingen aan te pakken.

Waarom gesteund door SDM: “De naleving van mensenrechten dreigt te worden aangetast door allerlei ontwikkelingen in de digitale omgeving. Dit project brengt toekomstige bedreigingen van rechten en vrijheden in de digitale context in kaart, zodat mensenrechten beter kunnen worden beschermd.”

Organisatie

Future proofing our digital rights

Categorie

Website

Mensen

Links