2017

Wat: Deze studie laat zien dat, hoewel Nederlands recht, beleid en praktijk een overwegend gunstig klimaat creëren voor vrijheid van meningsuiting en de bescherming van journalisten, er ruimte voor verbetering is.

Hoe: De studie toetst Nederlandse wetten, beleids- en praktijkvoorbeelden aan Europese standaarden. De resultaten van dit onderzoek vormen de basis voor aanbevelingen op het gebied van wetgeving en beleid die worden gebundeld in een policy paper.

Waarom gesteund door SDM: “Journalisten worden in toenemende mate geconfronteerd met bedreigingen, intimidatie en aanslagen. Daarom is het van groot belang dat er op wordt toegezien dat de context waarin zij werken, wordt gewaarborgd door heldere maatstaven, zodat overheden hen voldoende bescherming kunnen bieden om hun rol van publieke waakhond te vervullen. Deze studie levert een belangrijke bijdrage aan de waarborging en versterking van het recht om in vrijheid een mening te kunnen vormen en deze ook in vrijheid te kunnen uiten.”

Organisatie

Audit vrijheid van meningsuiting

Categorie

Website

Mensen

Links