De Commissie Meijers bestaat uit hoogleraren, advocaten, rechters en wetenschappers. Ze onderzoekt de mensenrechtelijke en democratische implicaties van (nieuwe) Europese regelgeving grondig. De Commissie deelt haar wetenschappelijk onderbouwde adviezen, oordelen en kritiekpunten in een zo vroeg stadium met politici, beleidsmakers en het algemene publiek. Daarmee bevordert ze openbare democratische besluitvorming en de bescherming van de rechtstaat.

In de afgelopen jaren heeft de Commissie Meijers zich ontwikkeld tot een waakhond van de rechtstaat. De sterke kwaliteit van haar oordelen zijn regelmatig aanleiding voor kamervragen en parlementair debat, zowel in het Nederlandse als het Europees Parlement. De Commissie schrijft tussen de 15 en 20 adviezen per jaar, die online beschikbaar worden gesteld en in haar netwerk worden verspreid. “In een labyrint van wetgevende procedures, belanghebbenden, beleidsmakers, politici en Europese instanties, is helderheid en duidelijkheid over regelgeving nodig. Dit is cruciaal om concentratie van macht te voorkomen”, stelt De Commissie.

De Commissie Meijers is in 1991 opgericht op initiatief van Herman Meijers, oud-hoogleraar Volkenrecht aan de Universiteit van Amsterdam. Hij maakte zich ernstig zorgen over de overmatige geheimhouding rond Europese besluitvorming, het gebrek aan democratische controle en de uitschakeling van kritische analyse door buitenstaanders.

Organisatie

Commissie Meijers

Categorie

Website

Mensen

Links