De Correspondent is een online journalistiek platform dat in 2013 werd opgericht. “We willen niet meedeinen met het nieuws. We willen dieperliggende ontwikkelingen in beeld brengen”, zegt oprichter Rob Wijnberg. De artikelen op De Correspondent moeten de lezer nieuwe inzichten bieden in hoe de wereld werkt.

Stichting Democratie en Media was al in een vroeg stadium betrokken bij de ontwikkeling van De Correspondent. Zo heeft het toenmalige bestuur de oprichters kunnen adviseren over de invulling en organisatie van het medium. Als  aandeelhouder kan de stichting indien nodig optreden als hoeder van het karakter van het medium: diepgravend en advertentievrij. Naast advies en een aandelenparticipatie, heeft zij het platform gesteund middels een lening en een gift.

De Correspondent voldoet aan meerdere doelstellingen van de Stichting Democratie en Media: ze bedrijft onafhankelijke, kritische journalistiek en haar doelstelling om leden in staat te stellen hun kennis en expertise te delen, dient niet alleen de M van Media, maar ook de D van Democratie.

Organisatie

De Correspondent

Categorie

Media

Website

Mensen

Links