2017

Een online cursus voor medewerkers van lokale media

De lokale nieuwsjournalistiek staat onder druk. Door bezuinigingen verdwijnen banen en worden redacties samengevoegd. In veel gemeenten wordt de lokale politiek hierdoor nog maar nauwelijks kritisch gevolgd. Dit terwijl decentralisatie zorgt dat lokaal bestuur steeds vaker verantwoordelijk is voor taken die eerst bij de overheid lagen. Doordat besluitvorming op lokaal niveau onvoldoende wordt gecontroleerd en verslagen, raken burgers steeds verder verwijderd van de lokale politiek.

Waar geen of onvoldoende media-aandacht is voor lokaal bestuur, nemen transparantie en waarheidsvinding af. Dit is op zichzelf onwenselijk. Een groot risico is daarnaast dat er schadelijk beleid kan worden gevoerd waarbij de belangen van de burger niet worden behartigd.

De online cursus Lokale Politieke Verslaggeving heeft als doel dit proces te keren door medewerkers van lokale media te wapenen met kennis en vaardigheden gericht op berichtgeving over lokaal bestuur.

Trainersburo is in juli gestart met de productie van de e-learning Lokale Politieke Verslaggeving. De 8 modules van de cursus bestaan uit video’s aangevuld met verdiepende bijdragen in audio en video, een basistekst en een verklarende begrippenlijst. De cursus wordt in november 2017 gelanceerd.

Organisatie

E-learning: Lokale Politieke Verslaggeving

Categorie

Website

Mensen

Links