Drieëndertig privacy- en burgerrechtorganisaties in de EU hebben de handen ineengeslagen om burgerrechten in de informatiesamenleving te verdedigen. Samen vormen zij het European Digital Rights Initiative. Deze organisatie heeft als missie om fundamentele vrijheden in de online omgeving te beschermen. Het bewaken van vrijheid, transparantie en de rechtstaat zijn de belangrijkste speerpunten.

Dat doet het initiatief door in te grijpen op Europees politiek niveau. Executive director Joe McNamee licht toe: “Online verandert de wereld zo snel, dat basale vrijheden soms onder druk komen te staan. Wij willen die vrijheden en de privacy bewaken.”

McNamee herkent gelijkenissen tussen zijn organisatie en Stichting Democratie en Media: “De geschiedenis van de stichting klopt op filosofisch niveau precies met wat wij willen doen. Ook wij spannen ons in om informatie goed door te laten komen in de moeilijkste omstandigheden.”

Organisatie

European Digital Rights Initiative

Categorie

Website

Mensen

Links