De samenleving digitaliseert. Hierdoor zijn begrippen als veiligheid en risicovermijding belangrijker geworden. Hightech toepassingen zorgen er bovendien voor dat systemen wereldwijd aan elkaar zijn gekoppeld. Ze worden steeds groter, machtiger en onoverzichtelijker. Hacking Habitat, een manifestatie georganiseerd door Stichting Niet Normaal, gaat over deze zorgen. De manifestatie wil mensen bewust maken van de door technologie beïnvloedde samenleving. Bovendien biedt het high- en lowtech tools die burgers kunnen gebruiken in hun poging te ontsnappen aan teveel regulering en controle.

In de aanloop naar de manifestatie in 2015 zijn een viertal Life-hack marathons georganiseerd. Dit zijn werkateliers waar mensen vanuit diverse sectoren en achtergronden bij elkaar komen rondom urgente thema’s in de samenleving. Deelnemers worden door sprekers en kunstenaars geïnspireerd en begeleid in het vinden van life-hacks in deze ingewikkelde situaties. Life-hacken is het op slimme en creatieve manieren reageren op situaties waarin je verzeild bent geraakt, maar waarover je geen controle hebt.

Stichting Niet Normaal heeft als doel het maken van publiektrekkende beeldende kunst-manifestaties over maatschappelijk relevante thema’s. Geïnspireerd door kunstenaars, denkers en activisten wil Stichting Niet Normaal het gat tussen publiek en politiek dichten. Het wil tonen hoe informele overlevingsstrategieën en kleine initiatieven het kunnen winnen van een teveel aan vastgeroeste regels en protocollen.

Organisatie

Hacking Habitat

Categorie

Website

Mensen

Links