2016

Het maatschappelijk debat over de positie van moslims en de islam in de Nederlandse samenleving is de afgelopen jaren verhard. Uit diverse onderzoeken blijkt daarbij dat veel moslims in Nederland ervaringen hebben met discriminatie. Media kunnen hierin een belangrijke rol spelen. Zij rapporteren niet alleen denkbeelden en ideeën die plaatshebben binnen onze samenleving, maar beïnvloeden deze ook met hun berichtgeving.

Dikwijls hebben journalisten echter moeite toegang te vinden tot diverse culturele en religieuze gemeenschappen. Hierdoor komt de diversiteit aan perspectieven binnen deze gemeenschappen in de journalistieke berichtgeving onvoldoende naar voren. Terwijl uiteenlopende invalshoeken juist essentieel zijn voor kritische, geïnformeerde meningsvorming in een democratische rechtsstaat.

Volgens Stichting Platform Islamitische Organisaties Rijnmond (SPIOR) is onder moslim- gemeenschappen sprake van vervreemding van de media. Media krijgen kritiek over eenzijdige of selectieve berichtgeving, die bijdraagt aan negatieve beeldvorming. Binnen moslimgemeenschappen leidt dit onder andere tot terughoudendheid in samenwerking met journalisten. Hierdoor ontstaat een vicieuze cirkel, waarin het gebrek aan verschillende perspectieven in berichtgeving in stand wordt gehouden.

In 2016 startte SPIOR daarom het project Moslims en Media. Het project bestaat uit vier workshops op redacties, die draaien om kennismaking en kennisuitwisseling: kennismaking tussen journalisten enerzijds en moslims met uiteenlopende perspectieven en achtergronden anderzijds, en kennisuitwisseling over onderwerpen die voor beide van belang zijn.

De onderliggende visie van SPIOR is dat, zonder toenadering tussen moslims en media, afstand en misverstanden over en weer blijven bestaan. De verwachting is dat journalisten en vertegenwoordigers uit moslimgemeenschappen elkaar ook na de workshops zullen blijven vinden, waardoor dit project een duurzame bijdrage levert aan de pluriformiteit van perspectieven in journalistieke berichtgeving.

Organisatie

Kennismaking moslims en media

Categorie

Website

Mensen

Links