2016

De Lobbynetwerk-database maakt zakelijke netwerken en belangen transparant en toegankelijk door middel van een journalistiek samengestelde database op FTM.nl

Follow the Money controleert de macht door geldstromen te volgen, complexe verbanden bloot te leggen en oplossingen aan te dragen. Essentieel daarbij is dat de informatie met journalistieke methoden en technieken is gecontroleerd en gewogen.

Lobbynetwerken vormen een steeds invloedrijker onderdeel van onze democratie, maar de controle erop is vaak onvoldoende. Met de Lobbynetwerk-database maakt Follow the Money bevindingen over lobby’s toegankelijk voor een groot publiek. Datzelfde publiek wordt bovendien betrokken

bij het blootleggen van deze netwerken. Wie de database raadpleegt, ziet in één oogopslag hoe netwerken in elkaar steken en welke (financiële) belangen mogelijk een rol hebben gespeeld in de besluitvorming.

Follow the Money bedrijft waarheidsvinding in dienst van het maatschappelijk belang. Complexe informatie die voorheen alleen voor een kleine groep beschikbaar was, wordt toegankelijk gemaakt voor een breed publiek.

Het eerste netwerk dat in kaart wordt gebracht betreft de zorg. Met circa 45 miljard euro vormt dit de grootste uitgavenpost op de Rijksbegroting. Mede door de invoering van marktwerking, is de scheidslijn tussen publiek en privaat belang vaak moeilijk te trekken. Netwerken overlappen elkaar, het is een wirwar van verschillende belangen.

Een sprekend voorbeeld is de zogenoemde ‘zorginnovatiereis’. Deelnemerslijsten en verslagen worden niet gepubliceerd, terwijl het bij uitstek een evenement is waar ‘de houtskoolschets van het beleid wordt getekend’.

Organisatie

Lobbynetwerk-database

Categorie

Website

Mensen

Links