Het brede aanbod van nieuwbronnen brengt de burger in contact met verschillende meningen en feiten. Navigerend tussen kranten en gesponsorde rijst de vraag: wat is zin en wat is onzin? Tevens bieden social media een platform om ongezouten meningen de wereld in te sturen. Het vormen van een genuanceerde mening, blijkt daarentegen niet zo simpel.

Doel van het lesmateriaal is om leerlingen handvatten te geven om op eenvoudige wijze publieke kwesties te verkennen. Hiervoor gebruiken de leerlingen de journalistieke tool Mattermap, waarmee ze citaten en bronnen rondom een centrale vraag kunnen ordenen. Zo wordt het inzicht in publieke kwesties vergroot en zijn ze in staat zelf een genuanceerde mening te vormen.

Projectleider Esther van Rijswijk wil inzetten op een breed bereik: “Om meer docenten de kans te geven om met Mattermap te werken willen we de tool technisch beter geschikt maken voor gebruik zodat ook minder zelfsturende of innovatieve docenten ermee aan de slag kunnen.”

Stichting Lobas, opgericht in 2012, heeft als doel het versterken van de onafhankelijke meningsvorming.  Met behulp van methoden en tools die zijn ontwikkeld door de Stichting, leren burgers hoe ze grip krijgen op kwesties in het publieke debat. Mattermap is het prijswinnende resultaat van deze doelstelling. Met behulp van het Stimuleringsfonds voor de Journalistiek gaat Stichting Lobas nu lesmateriaal ontwikkelen om deze methode op scholen aan te bieden. 

Organisatie

Mattermap lesmateriaal

Categorie

Website

Mensen

Links