Het Media Development Investment Fund zoekt in opkomende democratieën de meest onafhankelijke nieuwsverstrekkers en steunt die middels leningen en aandelen. “Door deze risiconemers en veranderaars financieel te ondersteunen kunnen ze vrijer en beter werk leveren”, zegt Patrice Schneider, Chief Strategy Officer van het fonds.

Stichting Democratie en Media heeft al tien jaar een nauwe band met het MDIF, zowel inhoudelijk als financieel. Mede dankzij financiering van de stichting kan het fonds middels leningen en aandelenparticipaties blijven investeren in onafhankelijke nieuwsverstrekkers over de hele wereld. Dankzij een sterk netwerk en geweldige, toegewijde mensen, opereert het fonds in landen waar Stichting Media en Democratie dat zelf niet zou kunnen.

In 2015 ontving het MDIF een extra subsidie om de eigen organisatie structureel te verduurzamen. Dat is hard nodig, want in veel landen waar het fonds actief is neemt de politieke druk toe. Daarnaast staan ook de bedrijfsmodellen van nieuwsverstrekkers onder druk door de digitale ontwikkelingen.

Het MDIF en Stichting Democratie en Media werken nauw samen. “Onze dna’s passen uitzonderlijk goed bij elkaar”, aldus Schneider. “Wat in 1944 in Nederland speelde qua onafhankelijkheid van media, speelt nu nog steeds in landen als Zimbabwe en Guatamala.”

 

Organisatie

Media Development Investment Fund

Categorie

Website

Mensen

Links