2017

Wat: Het Mentorenprogramma van Vrouw & Media koppelt vrouwelijke journalisten met een gerichte coachings- of ontwikkelingsvraag aan meer ervaren vrouwelijke kopstukken uit de journalistiek.

Hoe: Middels individuele coachingsessies begeleiden mentoren de deelnemers in hun zoektocht naar nieuwe vaardigheden, een breder netwerk, of het maken van een productie. De gezamenlijke aftrap, tussentijdse intervisiebijeenkomsten en een afsluitend evenement staan in het teken van het verstevigen van het journalistieke vrouwennetwerk.

Waarom gesteund door SDM: “Hoewel vrouwen steeds meer journalistieke functies vervullen in de Nederlandse media, zijn mannen nog altijd oververtegenwoordigd – met name in hogere posities. Deelnemers aan dit traject helpen elkaar bij het versterken van kennis en vaardigheden, het navigeren van het medialandschap en het opbouwen van een netwerk. Op deze manier levert het Mentorenprogramma een bijdrage aan zowel de professionele ontwikkeling van individuele journalisten als aan het versterken van de positie van vrouwen in het medialandschap.”

Organisatie

Mentorenprogramma 2018

Categorie

Website

Mensen

Links